top of page
צור קשר
משלחות הומניטריות
-humanitarian missions-

חברת אלפא נטו שמה לעצמה מטרה לקחת חלק פעיל בפרויקטים התנדבותיים ברחבי העולם, על מנת להביא ערך לקהילה, מתוך ראייה כי תרומה לאוכלוסיה מעוטת יכולת הנה חשובה והכרחית כדרך חיים. ביחד עם עמותת "עין מציון" אנו מובילים משלחות הומניטריות בתחום רפואת העיניים למדינות עולם שלישי.

עין מציון הוא ארגון ישראלי-יהודי שמרכז מתנדבים מישראל ומהעולם כולו. הארגון קם במטרה לתת מענה רפואי וטיפול הולם, ללא כל תמורה, לאוכלוסיות חלשות, שנזקקות לעזרה ולטיפולים רפואיים, באמצעות שיגור של משלחות רפואיות של אנשי מקצוע מנוסים, ציוד מתקדם, רופאים מומחים, אחיותחדרי ניתוח ומומחים למקצועות פרא-רפואיים.

משלחות הרופאים והאחיות של "עין מציון", יחד עם צוותי רפואה מקומיים מבצעים ניתוחים וטיפולים, הן בבתי חולים מקומיים והן ביחידות טיפול ניידות, המסוגלות להגיע למקומות נידחים, מדריכים את צוותי הרפואה המקומיים בשיטות רפואה מודרניות, ומספקים כתרומה תרופות וציוד, שיאפשרו לצוותי הרפואה המקומיים המשך פעילות עצמאית.

המשלחות הרפואיות של ארגון "עין מציון" נותנות סיוע רפואי ובמקביל מעבירות את הבשורה ההומניטרית של עזרה הדדית לכל אדם באשר הוא, ברוח הערכים של מדינת ישראל והמורשת היהודית. 

בשנת 2017 הוקם מרכז רפואי לעיניים ע"ש חובב נוטמן ז"ל מייסד חברת אלפא נטו בעיר צ'וקה שבקניה. פרויקט זה הינו פרויקט הדגל של עין מציון ואלפא נטו- משלחות מגיעות למקום פעם בכמה חודשים, מבצעות ניתוחים ומלמדות את הרופאים המקומיים את המלאכה. אנו בטוחים כי מרכז זה יצליח ויוביל קדימה את האזור.

bottom of page